Документи

Полезни документи, презентации, стратегии и други

Презентация на проект „Амор“
Get started swiftly & easily by importing a demo of your choice in a single click.

Анализи и доклади

Доклад за мониторинг
на Европейската комисия за изпълнение на Националната стратегия за интеграция за 2015 г.
Административен мониторингов доклад

 за 2015 г. по изпълнението на „националната стратегия на Република България за интегриране на ромите“ 2012 – 2020

Годишни отчети
за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 г.

Стратегии и планове

Доклад

Областен анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Разград, 2015 година

Национална стратегия

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

План за действие на община Кубрат

План за действие на община Кубрат за интегриране на българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение (2012-2014)

План за младежта в област Разград

Областният план за младежта за 2016 г. е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора в област Разград.

Рамкова програма за интегриране

Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020г.)

Стратегия за интегиране 

Стратегия на област Разград за интегиране на ромите 2012 г. – 2020 г.

Стратегия за развитие

Стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград (2016 – 2020 г.)

Стратегия за образователна интеграция

Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound