СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие”

Адрес: гр. Кубрат, Община Кубрат, Област Разград, 
ул. „Борис I” № 15
Тел. +359 896 578 508, e-mail: amor_ngo@mail.bg

СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие” e млада неправителствена организация, създадена от група младежи от различни етноси от община Кубрат.
Организацията е представлявана от Емин Мустафа Ферад – Председател на Управителния съвет.
През 2015 г. СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие” извърши следните дейности:

•    Успешно изпълнение и отчитане на проект BG05/940, „Активни местни общности“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 142/ 28.10.2014 г., финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Проектът е  с обща стойност 5 536, 75 евро, като стартира на 28 ноември 2014 година и приключи на 28.07.2015 г. Основната му цел беше социално включване и овластяване на уязвими групи, на които да бъдат създадени условия да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за решаването им. По време на изпълнението му бяха създадени – стратегия за развитие на СНЦ ”АМОР”, интернет страница на проекта, лого на организацията. Повишена бе компетентността на членовете на СНЦ „АМОР”, проведени бяха 7 кръгли маси в населени места с компактно ромско  население, където бяха представени презентации за запознаване с Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Разград и с Общинския план за действие на Община Кубрат. Проведени бяха дискусии за възможностите, които дават стратегическите документи за местните общности, за актуалните проблеми на населените места и за възможностите за развитие. Създаден бе и консултативен съвет по интеграционните въпроси в Община Кубрат, който продължава дейността си и след приключване на проекта.

•    През месец; февруари, със заповед № ОКД 03-01/24.02.2015 г. на Областния управител на област Разград, СНЦ „Амор” бе приет за член на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в област Разград, което е признание за активната работа на организацията в сферата на интеграцията.

•    През месец април, по случай 8 април – Международният ден на ромите, СНЦ „Амор”, съвместно с Областна администрация Разград и СНЦ „Агробизнесцентър Кубрат” разработиха и отпечатаха листовка, която представя историята и културата на ромите. Листовката беше представена на проведена в Областна администрация Разград кръгла маса на тема „Добри практики в сферата на интеграцията на уязвими общности, включително роми, в област Разград”, на която присъстваха представители на неправителствени организации от областта, работещи в тази насока и разпространена сред заинтересовани страни;


•    Провеждане на срещи с представители на уязвими общности в неселени места в община Кубрат за обсъждане на проблеми и предложения за решаването им.

Гр. Кубрат
30.05.2016 г. 
                                            
Емин Ферад
Председател на УС на СНЦ „АМОР”

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound