Проекти

Проект BG05/940, „Активни местни общности“

Г-н Огнян Станчев – Председател на Управителния съвет на СНЦ „Феникс – Разград” взе участие като обучител в изпълнението на проект BG05/940, „Активни местни общности“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 142/ 28.10.2014 г., финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Бенефициент по проекта беше СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие”, а партньор – СНЦ „Агробизнесцентър Кубрат”. Проектът е с обща стойност 5 536, 75 евро, като стартира на 28 ноември 2014 година и приключи на 28.07.2015 г. Основната му цел беше социално включване и овластяване на уязвими групи, на които да бъдат създадени условия да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за решаването им. По време на изпълнението му бяха създадени – стратегия за развитие на СНЦ ”АМОР”, интернет страница на проекта, лого на организацията. Повишена бе компетентността на членовете на СНЦ „АМОР”, проведени бяха 7 кръгли маси в населени места с компактно ромско население, където бяха представени презентации за запознаване с Областната стратегия за интегриране на ромите в област Разград и с Общинския план за действие на община Кубрат. Проведени бяха дискусии за възможностите, които дават стратегическите документи за местните общности, за актуалните проблеми на населените места и за възможностите за развитие. Създаден бе и консултативен съвет по интеграционните въпроси в община Кубрат, който продължава дейността си и след приключване на проекта. Г-н Огнян Станчев беше лектор на проведното обучение по проекта. Участниците в обучението придобиха знания по два модула: „Общностно развитие” и „Подготовка и управление на проекти, стратегическо планиране и мониторинг на изпълнението на стратегически документи”. Използвани бяха интерактивни методи на обучение, като всички се включваха активно и изказваха свои становища. В рамките на инициативата бяха идентифицирани важни проблеми на местните уязвими общности в община Кубрат. Провеждането на обучението допринесе за изграждане на експертен потенциал на СНЦ „АМОР”, като част от институционалното укрепване на организацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound