Monthly Archives

юни 2017

Home / юни 2017
Новини

СНЦ „Феникс-Разград” бе избран за регионален партньор по проект „Мост към бизнеса”

СНЦ „Феникс-Разград” бе избран за регионален партньор по проект „Мост към бизнеса” на Център “Амалипе” – В. Търново, към Институт” Отворено общество” за: Разград, Русе и Силистра, виж повече : http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2970&lang=1

Повече подробности за „Мост към бизнеса“ можете да намерите на страницата на Програмата www.bridgetobusiness.eu

Насоките за кандидатстване по Програмата са достъпни тук: http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/view.cfm?id=103

Новини

ПОКАНА за участие в регионална среща по проект „Мост към бизнеса“

ПОКАНА

 за

участие в регионална среща по проект „Мост към бизнеса“

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в регионална среща-дискусия по партньорски проект на СНЦ „Феникс-Разград“ и ЦМЕД „Амалипе” – В. Търново, „Мост към бизнеса”, финансиран от ИОО – София, която ще се проведе на 02 юни, 2017 г. (петък) от 14.00 часа в Областен информационен център – Разград,
гр. Разград, бул. България № 34.

СНЦ „Феникс-Разград“ работи от дълги години в подкрепа на интеграцията на уязвими общности в област Разград и е член на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и на Звеното за мониторинг и оценка изпълнението на Стратегията на област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

Ще се радвам да присъствате и споделите Вашето мнение.

Новини

Среща за представяне на Програма „Мост към бизнеса”

На 02 юни, 2017, СНЦ “Феникс-Разград” проведе регионално-информационна среща, като Областният информационен център (ОИЦ) – Разград бе съорганизатор и домакин на посочената по-горе среща за представяне на Програма „Мост към бизнеса” пред заинтересовани страни от региона. Участваха представители на областната администрация, местните власти, дирекция „Бюро по труда”, училища, неправителствения сектор и здравни медиатори.

Партньори за осъществяване на дейностите по програмата в Лудогорието са Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” – гр. Велико Търново и Сдружение с нестопанска цел „Феникс – Разград”.

Конкретните дейности и очакваните от тях резултати за териториите на областите Разград, Русе, Шумен и Силистра представи председателят на Сдружение „Феникс-Разград” Огнян Станчев.

0606

 Програмата „Мост към бизнеса” се реализира в рамките на  Инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и в Унгария. Изпълнява се от Фондация Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Автономия”, Унгария и Централноевропейски университет, Унгария. Финансовата подкрепа е по Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) 2014-2020 г.

Основна цел е да се подпомогне достъпа на млади роми на възраст между 18-35 години до такива позиции и работни места в частния бизнес, които съответстват на тяхното образование и квалификация.

В България Програмата ще обхване минимум 150 младежи със завършено средно или висше образование от различни области на страната. Ще им бъде предоставена интегрирана и персонализирана услуга, включително: кариерно ориентиране; съдействие при контакти с работодатели, които са изразили интерес към инициативата; различни видове обучения в зависимост от нуждите на участниците; наставничество след наемането им на работа.

Важен компонент е превенцията на отпадането на ученици от средното образование, като се предлага менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последна и предпоследна година на обучение. В зависимост от индивидуалните нужди на младежите, ще им се осигурят допълнителни занимания за успешно полагане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), ще се организират мотивационни публични събития, срещи с представители на бизнес организации, посещения и срещи с представители на университети с успешни представители на ромската общност.

Задачата на партньорите е да фасилитират достъпа до предлаганото обучение на младежите, както и други дейности, свързани с изграждането у тях на капацитет и опит.

Повече за програмата, насоките и формулярът за кандидатстване може да се прочете тук:

http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/view.cfm?id=103

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound