fenix bg

 

СНЦ „Феникс – Разград”

АКТИВНА ОБЩНОСТ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ

 

СНЦ „Феникс-Разград” е член на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Разград от 2015 г. със заповед № ОКД-03-03 от 11.09.2015 г. на Областния управител на област Разград.

Харесвате ли новата ни страница?/ Do you like our new page?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Copyright © 2016 NPO"Fenix Razgrad", Web development ADR Entertainment. All rights reserved.