fenix bg

 

СНЦ „Феникс – Разград”

АКТИВНА ОБЩНОСТ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ

 

amor

СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие”

Адрес: гр. Кубрат, Община Кубрат, Област Разград,
ул. „Борис I” № 15
Тел. +359 896 578 508, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


DSCN2929

СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие” e млада неправителствена организация, създадена от група младежи от различни етноси от община Кубрат.
Организацията е представлявана от Емин Мустафа Ферад – Председател на Управителния съвет.
През 2015 г. СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие” извърши следните дейности:

•    Успешно изпълнение и отчитане на проект BG05/940, "Активни местни общности", Договор за безвъзмездна финансова помощ № 142/ 28.10.2014 г., финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Проектът е  с обща стойност 5 536, 75 евро, като стартира на 28 ноември 2014 година и приключи на 28.07.2015 г. Основната му цел беше социално включване и овластяване на уязвими групи, на които да бъдат създадени условия да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за решаването им. По време на изпълнението му бяха създадени - стратегия за развитие на СНЦ ”АМОР”, интернет страница на проекта, лого на организацията. Повишена бе компетентността на членовете на СНЦ „АМОР”, проведени бяха 7 кръгли маси в населени места с компактно ромско  население, където бяха представени презентации за запознаване с Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Разград и с Общинския план за действие на Община Кубрат. Проведени бяха дискусии за възможностите, които дават стратегическите документи за местните общности, за актуалните проблеми на населените места и за възможностите за развитие. Създаден бе и консултативен съвет по интеграционните въпроси в Община Кубрат, който продължава дейността си и след приключване на проекта.

•    През месец; февруари, със заповед № ОКД 03-01/24.02.2015 г. на Областния управител на област Разград, СНЦ „Амор” бе приет за член на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в област Разград, което е признание за активната работа на организацията в сферата на интеграцията.

•    През месец април, по случай 8 април – Международният ден на ромите, СНЦ „Амор”, съвместно с Областна администрация Разград и СНЦ „Агробизнесцентър Кубрат” разработиха и отпечатаха листовка, която представя историята и културата на ромите. Листовката беше представена на проведена в Областна администрация Разград кръгла маса на тема „Добри практики в сферата на интеграцията на уязвими общности, включително роми, в област Разград”, на която присъстваха представители на неправителствени организации от областта, работещи в тази насока и разпространена сред заинтересовани страни;


•    Провеждане на срещи с представители на уязвими общности в неселени места в община Кубрат за обсъждане на проблеми и предложения за решаването им.


    

Гр. Кубрат
30.05.2016 г.
                                            
Емин Ферад
Председател на УС на СНЦ „АМОР”

Харесвате ли новата ни страница?/ Do you like our new page?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Copyright © 2016 NPO"Fenix Razgrad", Web development ADR Entertainment. All rights reserved.