fenix bg

 

СНЦ „Феникс – Разград”

АКТИВНА ОБЩНОСТ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ

 

СНЦ „Феникс – Разград” извършва следните дейности:
•    Консултиране и подпомагане на представители на уязвими общности по въпроси в сферите на образованието, здравеопазването, социалните дейности и трудовата заетост;
•    Работа на терен с местни уязвими общности;
•    Професионално насочване и подкрепа за обучение (предоставена стипендия за студент от село Голям извор, община Самуил за обучението му във Филиала в град Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Харесвате ли новата ни страница?/ Do you like our new page?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Copyright © 2016 NPO"Fenix Razgrad", Web development ADR Entertainment. All rights reserved.