fenix bg

 

СНЦ „Феникс – Разград”

АКТИВНА ОБЩНОСТ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ

 

Проекти

СНЦ „Феникс-Разград” взе участие в изпълнението на проект „Ръка за ръка” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. с бенефициент Община Лозница.

Г-н Огнян Станчев – Председател на Управителния съвет на СНЦ „Феникс – Разград” взе участие като обучител в изпълнението на проект BG05/940, "Активни местни общности", Договор за безвъзмездна финансова помощ № 142/ 28.10.2014 г., финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Харесвате ли новата ни страница?/ Do you like our new page?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Copyright © 2016 NPO"Fenix Razgrad", Web development ADR Entertainment. All rights reserved.