fenix bg

 

СНЦ „Феникс – Разград”

АКТИВНА ОБЩНОСТ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ

 

Областна администрация Разград

Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси - НССЕИВ

Министерски съвет на Република България

Комисия за защита от дискриминация

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Омбудсман на Република България

Български хелзинкски комитет

Ромски образователен фонд

Ромски портал за развитие "Етноси"

Интернет портал на етническите малцинства

Национална мрежа на здравните медиатори

 

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Асоциация „Интегро"

 

Портал на Съвета на Европа

Комисарят по проблемите на човешките права в Съвета на Европа

Страница за малцинствата към Съвета на Европа

Европейски съд за правата на човека

Агенция на Европейския съюз за основните права

Европейски ромски информационен офис (European Roma Information Office) - ERIO

European centre for minority issues

Уебсайт на British Council за многообразието

 

 

Харесвате ли новата ни страница?/ Do you like our new page?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Copyright © 2016 NPO"Fenix Razgrad", Web development ADR Entertainment. All rights reserved.