fenix bg

 

СНЦ „Феникс – Разград”

АКТИВНА ОБЩНОСТ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ

 

В периода от 10 до 20 февруари 2017 г младежите от Местната младежка инициативна група в с. Голям извор проведоха първата си доброволческа инициатива.

16990654 1298864233567692 1414674492 o

Младите хора сами избраха темата на доброволческата инициатива на свое заседание. Те решиха да организират работилница за саморъчно изработване на мартеници, които след това да раздадат на представители на институции,  с които работят, на деца от учебни заведения, както и на представители на уазвими групи.

16930978 1299106063543509 2016340371 o

Преди това представителите на Местната младежка инициативна група преминаха обучение как да са обществено активни и се включиха в информационен тур с работни срещи с представители на местни и регионални власти.

Инициативата се случва в рамките на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

Харесвате ли новата ни страница?/ Do you like our new page?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Copyright © 2016 NPO"Fenix Razgrad", Web development ADR Entertainment. All rights reserved.