fenix bg

 

СНЦ „Феникс – Разград”

АКТИВНА ОБЩНОСТ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ

 

 

     На 23 февруари 2017 г. в сградата на училището в с. Желязковец се проведе среща за мултиплициране на модел за активизиране на млади хора в малки населени места, приложен на практика в рамките на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

16990109 1301326756654773 1435856308 o

Представители на Местните младежки инициативни групи в селата Голями извор и Хърсово с помощта на екипа по проекта направиха презентация за пътя на създаването на инициативните групи, за това как работят и какви са ползите от тези групи.

Те обясниха, че Местните младежки инициативни групи в Голям извор и Хърсово са неформални организации, където всеки млад човек може да участва и да предлага идеи за развитие на населеното си място.

17015413 1301327013321414 10579558 o

Членовоте на групите посочиха че си организират работни срещи и обсъждат какво може да се направи за нашите села, за да стане животът им по-добър и да решават какви доброволчески акции ще изпълняват.

Младежите подчертаха, че заедно са по-силни и гласът им се чува и че имат обещание от кмета на община Самуил и Областния управител на област Разград да им помагат.

Те считат, че дали животът ни ще стане по-добър зависи от  активността на самите млади хора.

Младежите от Местните младежки инициативни групи в Голям извор и Хърсово обещаха на младите хора от с. Желязковец съдействие да се създададе и в тяхното населено място такава група и да си партнират и да им съдействат при доброволчески инциативи.

                                   

                            

Харесвате ли новата ни страница?/ Do you like our new page?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Copyright © 2016 NPO"Fenix Razgrad", Web development ADR Entertainment. All rights reserved.