fenix bg

 

СНЦ „Феникс – Разград”

АКТИВНА ОБЩНОСТ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ

 

Днес, 28 февруари 2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Разград в град Разград се проведе пресконференция за стартиране на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

 

 111

В събитието взеха участие представители на медиите, здравни медиатори, представители на местни власти, на Областен информационен център, както и участвали в проекта младежи.

Г-н Огнян Станчев, председател на управителния съвет на сдружение „Феникс-Разград“ представи интересна презентация за изпълнените дейности в продължение на 3 месеца дейности по проекта: проведните срещи-дискусии с младежи от селата Голям извор и Хърсово, обучителни семинари, порведения опознавателен тур от работни срещи с местните и регионални власти, осъществените първи инициативи от местните младежки инициативни групи и реализираните срещи за мултиплициране на модела в малки населени места в община Самуил.

Целта на проекта беше активизиране на младите хора в селата Голям Извор и Хърсово, община Самуил и мултиплициране на модела в други малки населени места от общината. 

2

Изпълнението на проекта беше подкрепено от Областна администрация Разград.

В рамките на проекта беше приложен на практика модел на стимулиране на общностното развитие в малките населени места, с двигател младите хора.

Благодарение на проекта 40 младежи придобиха компетенции за образователна и професионална реализация и за местно общностно развитие и се запознаха с работата на местните и регионални власти, благодарение на инфотурове с работни срещи с институции в гр. Разград и с. Самуил.

3

С учредяването по проекта на местни младежки инициативни групи в селата Голям извор и Хърсово бяха създадени подходящи условия младежите в селата Голями извор и Хърсово да поставят публично свои проблеми и да ги разрешават, участвайки по-активно в процесите на вземане на решения и формулирането на политики.

Тези групи ще бъдат двигател на общностното развитие в населените си места.

Младите хора от местните младежки инициативни групи в селата Голям извор и Хърсово организираха първите си доброволчески инициативи. Младежите от Голям извор решиха да организират работилница за саморъчно изработване на мартеници, които след това да раздадат на представители на институции,  с които работят, на деца от учебни заведения, както и на представители на уазвими групи. Младите хора от Хърсово избраха темата на доброволческата инициатива на свое заседание. Те решиха да се включат в доброволческа кампания за набиране на средства за лечението на дета от с. Хърсово.

4

Г-н Огнян Станчев благодари за оказаната подкрепа от страна на Областна администрация Разград, Кмета на община Самуил, Областен информационен център, здравните медиатори Ани Йорданова и Сабиха Салим, кметовете на селата Голям извор и Хърсово, директорите на училищата в с. Самуил и с. Желязковец, на младежите доброволци, включили се в проекта.

5

СНЦ „Феникс - Разград”  ще продължи да работи и след приключването на проекта за постигане устойчивост на неговите резултати и като цяло за интеграцията на уязвими общности. Сдружението има нов офис, намиращ се в сградата на синдикатите в град Разград с адрес бул. „България” № 13, ет. 4, офис 10.

Харесвате ли новата ни страница?/ Do you like our new page?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Copyright © 2016 NPO"Fenix Razgrad", Web development ADR Entertainment. All rights reserved.