fenix bg

 

СНЦ „Феникс – Разград”

АКТИВНА ОБЩНОСТ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ

 

СНЦ „Феникс-Разград” бе избран за регионален партньор по проект „Мост към бизнеса” на Център “Амалипе” – В. Търново, към Институт” Отворено общество” за: Разград, Русе и Силистра, виж повече : http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2970&lang=1

Повече подробности за „Мост към бизнеса“ можете да намерите на страницата на Програмата www.bridgetobusiness.eu

Насоките за кандидатстване по Програмата са достъпни тук: http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/view.cfm?id=103

Харесвате ли новата ни страница?/ Do you like our new page?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Copyright © 2016 NPO"Fenix Razgrad", Web development ADR Entertainment. All rights reserved.