Категория

Новини

Home / Новини
Новини

СНЦ „Феникс-Разград” бе избран за регионален партньор по проект „Мост към бизнеса”

СНЦ „Феникс-Разград” бе избран за регионален партньор по проект „Мост към бизнеса” на Център “Амалипе” – В. Търново, към Институт” Отворено общество” за: Разград, Русе и Силистра, виж повече : http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2970&lang=1

Повече подробности за „Мост към бизнеса“ можете да намерите на страницата на Програмата www.bridgetobusiness.eu

Насоките за кандидатстване по Програмата са достъпни тук: http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/view.cfm?id=103

Новини

ПОКАНА за участие в регионална среща по проект „Мост към бизнеса“

ПОКАНА

 за

участие в регионална среща по проект „Мост към бизнеса“

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в регионална среща-дискусия по партньорски проект на СНЦ „Феникс-Разград“ и ЦМЕД „Амалипе” – В. Търново, „Мост към бизнеса”, финансиран от ИОО – София, която ще се проведе на 02 юни, 2017 г. (петък) от 14.00 часа в Областен информационен център – Разград,
гр. Разград, бул. България № 34.

СНЦ „Феникс-Разград“ работи от дълги години в подкрепа на интеграцията на уязвими общности в област Разград и е член на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и на Звеното за мониторинг и оценка изпълнението на Стратегията на област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

Ще се радвам да присъствате и споделите Вашето мнение.

Новини

Среща за представяне на Програма „Мост към бизнеса”

На 02 юни, 2017, СНЦ “Феникс-Разград” проведе регионално-информационна среща, като Областният информационен център (ОИЦ) – Разград бе съорганизатор и домакин на посочената по-горе среща за представяне на Програма „Мост към бизнеса” пред заинтересовани страни от региона. Участваха представители на областната администрация, местните власти, дирекция „Бюро по труда”, училища, неправителствения сектор и здравни медиатори.

Партньори за осъществяване на дейностите по програмата в Лудогорието са Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” – гр. Велико Търново и Сдружение с нестопанска цел „Феникс – Разград”.

Конкретните дейности и очакваните от тях резултати за териториите на областите Разград, Русе, Шумен и Силистра представи председателят на Сдружение „Феникс-Разград” Огнян Станчев.

0606

 Програмата „Мост към бизнеса” се реализира в рамките на  Инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и в Унгария. Изпълнява се от Фондация Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Автономия”, Унгария и Централноевропейски университет, Унгария. Финансовата подкрепа е по Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) 2014-2020 г.

Основна цел е да се подпомогне достъпа на млади роми на възраст между 18-35 години до такива позиции и работни места в частния бизнес, които съответстват на тяхното образование и квалификация.

В България Програмата ще обхване минимум 150 младежи със завършено средно или висше образование от различни области на страната. Ще им бъде предоставена интегрирана и персонализирана услуга, включително: кариерно ориентиране; съдействие при контакти с работодатели, които са изразили интерес към инициативата; различни видове обучения в зависимост от нуждите на участниците; наставничество след наемането им на работа.

Важен компонент е превенцията на отпадането на ученици от средното образование, като се предлага менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последна и предпоследна година на обучение. В зависимост от индивидуалните нужди на младежите, ще им се осигурят допълнителни занимания за успешно полагане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), ще се организират мотивационни публични събития, срещи с представители на бизнес организации, посещения и срещи с представители на университети с успешни представители на ромската общност.

Задачата на партньорите е да фасилитират достъпа до предлаганото обучение на младежите, както и други дейности, свързани с изграждането у тях на капацитет и опит.

Повече за програмата, насоките и формулярът за кандидатстване може да се прочете тук:

http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/view.cfm?id=103

Новини

Първа доброволческа инициатива на Местната младежка инициативна група в с. Хърсово

В периода от 10 до 20 февруари 2017 г младежите от Местната младежка инициативна група в с. Хърсово проведоха първата си доброволческа инициатива.

16833330 1293516187435830 869270130 o

Младите хора сами избраха темата на доброволческата инициатива на свое заседание. Те решиха да се включат в доброволческа кампания за набиране на средства за лечението на деца от с. Хърсово.

Преди това представителите на Местната младежка инициативна група преминаха обучение как да са обществено активни и се включиха в информационен тур с работни срещи с представители на местни и регионални власти.

16901673 1293516200769162 242482337 n

Инициативата се случва в рамките на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

Новини

Първа доброволческа инициатива на Местната мл

В периода от 10 до 20 февруари 2017 г младежите от Местната младежка инициативна група в с. Голям извор проведоха първата си доброволческа инициатива.

16990654 1298864233567692 1414674492 o

Младите хора сами избраха темата на доброволческата инициатива на свое заседание. Те решиха да организират работилница за саморъчно изработване на мартеници, които след това да раздадат на представители на институции,  с които работят, на деца от учебни заведения, както и на представители на уазвими групи.

16930978 1299106063543509 2016340371 o

Преди това представителите на Местната младежка инициативна група преминаха обучение как да са обществено активни и се включиха в информационен тур с работни срещи с представители на местни и регионални власти.

Инициативата се случва в рамките на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

Новини

Среща за мултиплициране на модел за активизиране на млади хора в малки населени места в село Желязковец

На 23 февруари 2017 г. в сградата на училището в с. Желязковец се проведе среща за мултиплициране на модел за активизиране на млади хора в малки населени места, приложен на практика в рамките на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

16990109 1301326756654773 1435856308 o

Представители на Местните младежки инициативни групи в селата Голями извор и Хърсово с помощта на екипа по проекта направиха презентация за пътя на създаването на инициативните групи, за това как работят и какви са ползите от тези групи.

Те обясниха, че Местните младежки инициативни групи в Голям извор и Хърсово са неформални организации, където всеки млад човек може да участва и да предлага идеи за развитие на населеното си място.

17015413 1301327013321414 10579558 o

Членовоте на групите посочиха че си организират работни срещи и обсъждат какво може да се направи за нашите села, за да стане животът им по-добър и да решават какви доброволчески акции ще изпълняват.

Младежите подчертаха, че заедно са по-силни и гласът им се чува и че имат обещание от кмета на община Самуил и Областния управител на област Разград да им помагат.

Те считат, че дали животът ни ще стане по-добър зависи от  активността на самите млади хора.

Младежите от Местните младежки инициативни групи в Голям извор и Хърсово обещаха на младите хора от с. Желязковец съдействие да се създададе и в тяхното населено място такава група и да си партнират и да им съдействат при доброволчески инциативи.

Новини

Среща за мултиплициране на модел за активизиране на млади хора в малки населени места в село Самуил

На 24 февруари 2017 г. в сградата на Средно училище „Св .Св .Кирил и Методий”  в с. Самуил се проведе среща за мултиплициране на модел за активизиране на млади хора в малки населени места, приложен на практика в рамките на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

1

Представители на Местните младежки инициативни групи в селата Голям извор и Хърсово с помощта на екипа по проекта направиха презентация за пътя на създаването на инициативните групи, за това как работят и какви са ползите от тези групи.

Те обясниха, че Местните младежки инициативни групи в Голям извор и Хърсово са неформални организации, където всеки млад човек може да участва и да предлага идеи за развитие на населеното си място.

2

Членовоте на групите посочиха че си организират работни срещи и обсъждат какво може да се направи за нашите села, за да стане животът им по-добър и да решават какви доброволчески акции ще изпълняват.

Младежите подчертаха, че заедно са по-силни и гласът им се чува и че имат обещание от кмета на община Самуил и Областния управител на област Разград да им помагат.

Те считат, че дали животът ни ще стане по-добър зависи от  активността на самите млади хора.

Младежите от село Голям извор взеха активно участие в провелата се дискусия.

Младежите от Местните младежки инициативни групи в Голям извор и Хърсово обещаха на младите хора от с. Самуил съдействие да се създададе и в тяхното населено място такава група и да си партнират и да им съдействат при доброволчески инциативи.

Новини

ПРОЕКТ „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ” ЗАВЪРШИ СЪС ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФРЕНЦИЯ

Днес, 28 февруари 2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Разград в град Разград се проведе пресконференция за стартиране на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

111

В събитието взеха участие представители на медиите, здравни медиатори, представители на местни власти, на Областен информационен център, както и участвали в проекта младежи.

Г-н Огнян Станчев, председател на управителния съвет на сдружение „Феникс-Разград“ представи интересна презентация за изпълнените дейности в продължение на 3 месеца дейности по проекта: проведните срещи-дискусии с младежи от селата Голям извор и Хърсово, обучителни семинари, порведения опознавателен тур от работни срещи с местните и регионални власти, осъществените първи инициативи от местните младежки инициативни групи и реализираните срещи за мултиплициране на модела в малки населени места в община Самуил.

Целта на проекта беше активизиране на младите хора в селата Голям Извор и Хърсово, община Самуил и мултиплициране на модела в други малки населени места от общината. 

2

Изпълнението на проекта беше подкрепено от Областна администрация Разград.

В рамките на проекта беше приложен на практика модел на стимулиране на общностното развитие в малките населени места, с двигател младите хора.

Благодарение на проекта 40 младежи придобиха компетенции за образователна и професионална реализация и за местно общностно развитие и се запознаха с работата на местните и регионални власти, благодарение на инфотурове с работни срещи с институции в гр. Разград и с. Самуил.

3

С учредяването по проекта на местни младежки инициативни групи в селата Голям извор и Хърсово бяха създадени подходящи условия младежите в селата Голями извор и Хърсово да поставят публично свои проблеми и да ги разрешават, участвайки по-активно в процесите на вземане на решения и формулирането на политики.

Тези групи ще бъдат двигател на общностното развитие в населените си места.

Младите хора от местните младежки инициативни групи в селата Голям извор и Хърсово организираха първите си доброволчески инициативи. Младежите от Голям извор решиха да организират работилница за саморъчно изработване на мартеници, които след това да раздадат на представители на институции,  с които работят, на деца от учебни заведения, както и на представители на уазвими групи. Младите хора от Хърсово избраха темата на доброволческата инициатива на свое заседание. Те решиха да се включат в доброволческа кампания за набиране на средства за лечението на дета от с. Хърсово.

4

Г-н Огнян Станчев благодари за оказаната подкрепа от страна на Областна администрация Разград, Кмета на община Самуил, Областен информационен център, здравните медиатори Ани Йорданова и Сабиха Салим, кметовете на селата Голям извор и Хърсово, директорите на училищата в с. Самуил и с. Желязковец, на младежите доброволци, включили се в проекта.

5

СНЦ „Феникс – Разград”  ще продължи да работи и след приключването на проекта за постигане устойчивост на неговите резултати и като цяло за интеграцията на уязвими общности. Сдружението има нов офис, намиращ се в сградата на синдикатите в град Разград с адрес бул. „България” № 13, ет. 4, офис 10.

Новини

СНЦ „Феникс-Разград” взе участие в Регионален форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“ в гр. Велико Търново

Г-н Мариян Боянов, в качеството си на представител на СНЦ „Феникс-Разград” взе участие в провелия се от 22 до 24 февруари 2017 г., в гр. Велико Търново Регионален форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“ – Национална ромска платформа.

VT 1

Г-н Боянов представи дейността на сдружението и взе участие в интересни дискусии по въпроси, свързани с интеграцията на уязвими общности.

Благодарение на участието във форума СНЦ „Феникс-Разград”, ще стане член на регистър на заинтересованите страни в процеса на интеграция на уязвими общности. Регистърът представлява база данни към НССЕИВ с контактна информация на местни и регионални власти, неправителствени организации и други участници в процеса на интеграция.

Проектът е финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.

VT 2

Целта на проекта е укрепването на националния консултативен процес, чрез Национална ромска платформа (НРП) като механизъм за диалог, обмен и сътрудничество на заинтересовани страни по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР) и други свързани мерки.

Форумът е организиран от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България (НСРБИР) за интегриране на ромите 2012-2020 г.

VT 4

Участници във форума са над 50 представители на областни и общински администрации, териториални структури на институции, граждански организации, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, образователни експерти, регионални представители на Комисията за защита от дискриминация, социални партньори и др. от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра, съставящи Северен  централен район за планиране. Участват също обучители, лектори, членове на екипа на проекта и експерти от Националната контактна точка.

От област Разград, освен г-н Боянов от СНЦ „Феникс-Разград”, присъстваха представители на Областна администрация Разград и на общините Разград, Исперих и Самуил, здравни медиатори, представители на РУО – Разград, директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ясеновец, както и представители на НПО, като „Интегро“, „Кармен“ и „Феникс-Разград“.

VT 3

 Регионалният форум обедини компонентите обучение и дискусионна кръгла маса. В дискусионната част  участниците получиха информация за проекта и същността на Националната ромска платформа (НРП), като механизъм за постоянен диалог по въпросите на интегрирането на ромите между всички заинтересовани страни и на всички равнища. Фокусът беше поставен върху функционирането на НРП на местно равнище. Обсъдени бяха предизвикателствата пред интеграцията на уязвимите местни ромски общности, ползите от устойчивия диалог за решаването на най-належащите проблеми, актуалните потребности за осигуряване на местен ефективен консултативен процес с участието на всички заинтересовани страни.

Форумът даде възможност на участниците да се запознаят, да обменят мнения, опит и добри практики, да повишат информираността и уменията си по представените теми, да обсъдят належащите проблеми пред интеграцията на уязвимата ромска общност и потърсят решения. Така те участват на практика в Националната ромска платформа, тъй като форумът демонстрира подхода на диалог, обмен, участие и сътрудничество, които са в основата на Платформата. Това води и до повишаване на ангажираността на участниците, представители на различни заинтересовани страни, към въпросите за социално-икономическото приобщаване на ромите.

Новини

ОТКРИТ И ПОЛЗВОТВОРЕН ДИАЛОГ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТНА СРЕЩА НА МЛАДЕЖИ ОТ ГОЛЯМ ИЗВОР И ХЪРСОВО С КМЕТА НА ОБЩИНА САМУИЛ

snimka 1 novina 4

Днес, 6 февруари 2017 г. група от 23 младежи от селата Голям извор и Хърсово взеха участие в опознавателен тур, включващ работни срещи с местната мласти и институции в село Самуил, проведен в рамките на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта. Младежите бяха членове на създадените по проекта Местни младежки инициативни групи в двете села. 

Целта на инициативата беше позициониране на групите в публичното пространство и приемането им от местните и регионални власти като партньор в местното развитие.

Първата среща на младежите беше с г-н Бейтула Сали – кмет на община Самуил. Младите хора бяха приети в заседателната зала на Общински съвет Самуил в сградата на Общинска администрация Самуил в с. Самуил. Г-н Бейтула Сали запозна младежите с работата на администрацията, общинския съвет и кметовете на населени места. Той поздрави младежите за тяхната активност и желание да подобрят условията на живот в техните населени места.

Кметът посъветва младежите да поставят като свой основен приоритет образованието, защото това е ключът към утвърждаването им в обществото и към бъдещите им успехи.

По време на срещата се проведе открит и ползотворен диалог между кмета и младите хора. Те поставиха редица проблеми и идеи за развитие на населените си места. Младежите от Голям извор поискаха съдействие за откриване на младежки клуб, благоустрояване на определени места в селото и подобряване условията в чакалня за пътуващи ученици. Младите хора от Хърсово представиха интересна идея за развитие и надграждане на местния музей с детска площадка и зона за отдих.

Г-н Бейтула Сали изрази готовност за съдействие в предстоящите инициативи на Местните младежки инициативни групи и пожела младежките инициативи да продължат и след приключването на проекта.

Опознавателният тур включи и посещение на Дирекция „Бюро по труда” Исперих – филиал, с. Самуил. Г-жа Деница Ненкова – Старши експерт във филиала, запозна младите хора с услугите, които предлага институцията и специално възможностите за младите хора за професионална реализация и им предостави информационни материали.

Тя обясни на участниците в срещата какво представлява представлява мрежата за сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство – EURES (EURopean Employment Services, Eвропейски служби по заетостта).

Младите хора зададоха редица въпроси относно програмите за младежка заетост и за работа в чужбина.

С провеждането на опознавателния тур бяха положени основи за партньорство между Местните младежки инициативни групи с местните и регионални власти.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound